Organizacija poslovnih procesa

Koliko puta ste pokušali da definišete procese u Vašoj organizaciji? Koliko puta ste pokušali da utvrdite koje rezultate trebaju da daju Vaši procesi? Znate li koje resurse troše Vaši procesi? Da li ste uspeli da definišete ciljeve za Vaše procese? Ova i druga pitanja analiziramo i učimo Vas kako da na njih date odgovore.

•Kroz trening će te naučiti kako da utvrdite sve procese u Vašoj organizaciji, njihove interakcije, i kako da upravljate njima.

•Trening omogućava da steknete znanja u postupcima utvrđivanja efikasnosti i efektivnosti Vaših poslovnih procesa.

•Definisanje procesa posmatramo kroz definisane strategije i orentacije ka tržištu i ispunjenju zahteva kupaca, odnosno na osnovu specifičnih potreba svake organizacije.

•Kod definisanja svih aktivnosti unutar neke organizacije i njihovog predstavljanja u procesnoj formi učimo Vas kako da vodite računa o zadovoljavanju sledećih kriterijuma:

•Modularnost – granice posmatranog procesa se mogu jasno povući

•Relevantnost – proces zahteva značajne resurse

•Učestalost izvođenja procesa i stepen standardizacije – proces je moguće standardizovati i karakteriše ga velika frekvencija izvođenja.

•Kroz program treninga će te naučiti kako da Vaši procesi ispune sledeće zahteve:

• Efektivni su (postižu se rezultati u pogledu realizacije postavljenih ciljeva).

• Efikasni su (postavljeni zahtevi se ispunjavaju uz minimalan utrošak resursa).

• Upravljivi su (odgovorne osobe poznaju realno stanje i dovoljno su kompetentni da ispune postavljene ciljeve).

• Fleksibilni su

Prvi korak

Na pravom ste mestu da napravite prvi korak. Pošaljite nam svoje podatke i javit ćemo se u kratkom vremenu da vidimo kako da Vam pomognemo.