Zadružni savez FBiH koristit će TQM IT rješenja u poljoprivrednom sektoru

U junu 2020. godine, Privredna/Gospodarska komora FBiH je prepoznala potrebe Zadružnog saveza FBiH, te u skladu sa zajedničkim interesom uključila Zadružni savez u članstvo Komore i time stavila na raspolaganje svoje kapacitete u svrhu pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima i podsticanja razvoja bh. poljoprivrednog sektora. U sklopu zajedničkih aktivnosti Komore i Zadružnog saveza FBiH, poseban naglasak je stavljen na savremeni razvoj poljoprivrede, potrebu za digitalizacijom i digitalnom transformacijom, te primjenu savremenih IT rješenja u poljoprivredi. 

Radi realizacije daljih aktivnosti u tom pravcu, uspostavljen je kontakt sa TQM Group, koja djeluje na području zemalja Balkana i Njemačke, kao implementator informacionog sistema za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preradi poljoprivrednih proizvoda i njihovoj distribuciji.

Naime, TQM Group nudi softversko rješenje koje zadovoljava sve aspekte sljedljivosti kao osnovnog zahtjeva svih standarda koje proizvođači hrane moraju zadovoljavati (GlobalGAP – Standard najbolje prakse u poljoprivrednoj proizvodnji, IFS – međunarodni standard za proizvođače hrane koji je dominantan zahtjev EU, ISO 22000 – Sistem upravljanja sigurnošću hrane  prema ISO zahtjevima, BRC – Britanski standard proizvođača hrane, Organic – standard organskih proizvođača hrane i dr.)

Zadružni savez i predstavnici Komore su na prezentaciji održanoj 27.07.2020. detaljno upoznati sa funkcionalnostima TQM-ovog sistema i uslovima njegovog korištenja. U skladu sa potrebama, prepoznata je neophodnost korištenja ovakvog sistema i njegova šira eksploatacija i od strane drugih zainteresiranih strana, naročito od strane nadležnih ministarstava na nivou kantona i FBiH, te stručnih službi općina, saopćeno je iz komore.

U tom kontekstu, zaključen je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Privredne/Gospodarske komore FBiH, Zadružnog saveza FBiH i predstavnika TQM Group u BiH. Prilikom potpisivanja, predsjednik P/G K FBiH Mirsad Jašarspahić istakao je da je ovim ugovorom podržana namjera da Zadružni savez, uz organizacijsku podršku Privredne komore i u skladu sa mogućnostima, uz sredstva članica obezbijedi i sredstva nadležnih institucija i međunarodnih razvojnih agencija za nabavku i implementaciju ovog rješenja. 

Zadružni savez FBiH, Privredna/Gospodarska komora FBiH i TQM Group će zajedno raditi na pripremi, organizovanju i provođenju sastanaka i drugih aktivnosti sa članicama Zadružnog saveza i predstavnicima nadležnih institucija na nivou općina, kantona i FBiH, te međunarodnih razvojnih agencija, kako bi se ova saradnja mogla realizovati u planiranom trogodišnjem ciklusu.

Dinamički plan realizacije aktivnosti i zadataka između potpisnica će se definisati kao prvi naredni korak.

https://www.akta.ba/vijesti/zadruzni-savez-fbih-koristit-ce-tqm-it-rjesenja-u-poljoprivrednom-sektoru/121221

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Prvi korak

Na pravom ste mestu da napravite prvi korak. Pošaljite nam svoje podatke i javit ćemo se u kratkom vremenu da vidimo kako da Vam pomognemo.